Overlast melden

Bent u huurder van Woningbedrijf Velsen?

Wij vinden het belangrijk dat je prettig en veilig woont. Heb je zelf al contact gehad met jouw buren en is de situatie niet veranderd? Vul dan dit formulier in.

Gerelateerde vragen

Ik ervaar geluidsoverlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bespreek de overlast met uw buren. Bekijk voor tips hoe u zo'n gesprek aanpakt op website Problemen met je buren. Wordt het niet beter? Buurtbemiddeling Velsen kan helpen om met uw buren in gesprek te gaan. Op de Buurtbemiddeling vindt u hier meer informatie over.

Ook kunt u de overlast bij ons melden via overlast melden. Daarnaast kunt u geluidsoverlast op het moment van de overlast melden bij de politie. De politie kan de geluidsoverlast constateren en maatregelen treffen.

Loopt het uit de hand, neem dan contact op met de politie via 0900 8844. Wilt u liever onbekend blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.

Meer over dit onderwerp

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee, anonieme meldingen neemt Woningbedrijf Velsen niet in behandeling.

Meer over dit onderwerp

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

Met overlast bedoelen we situaties die meerdere keren voorkomen en extreem zijn. Denk aan drank- en/of drugsgebruik, extreme geluidsoverlast, psychische problematiek, ernstige vervuiling van de woning of tuin. Dat kunt u melden bij Woningbedrijf Velsen via overlast melden. We zullen altijd eerst vragen wat u zelf al hebt gedaan. We nemen contact op met de melder. We bespreken de melding en overleggen wat hieraan gedaan kan worden.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een koopwoning en ik ervaar overlast van een huurder van jullie. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Meld de overlast eerst zelf bij uw buren. Doe dit altijd op een rustige manier. U kunt de overlast daarna bij ons melden via overlast melden.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een huurwoning van jullie en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Woningbedrijf Velsen bemiddelt niet in dit geval. Wij adviseren u om de overlast eerst zelf met de buren te bespreken. Helpt een gesprek niet? Buurtbemiddeling Velsen kan u helpen om met uw buren in gesprek te gaan. Bekijk voor meer informatie de Buurtbemiddeling.

Daarnaast kunt u geluidsoverlast op het moment van de overlast melden bij de politie. De politie kan de geluidsoverlast  dan constateren en zo nodig maatregelen treffen. Loopt het uit de hand?  Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Wilt u liever onbekend blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.

Meer over dit onderwerp

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Buurtbemiddeling Velsen kan in veel situaties helpen om goede afspraken met elkaar te maken. Kijk voor meer informatie op de Buurtbemiddeling. U kunt de overlast ook bij ons melden via overlast melden. Dan nemen wij contact met u op om te bespreken wat wij kunnen doen.

Meer over dit onderwerp

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Wanneer de politie ontdekt dat er drugs gehandeld wordt in een woning, geven zij dit aan ons door. Dit heeft gevolgen voor het huurcontract. Wij beëindigen het huurcontract.

Meer over dit onderwerp

Ik maak me zorgen om één van mijn buurtbewoners. Kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

U kunt contact opnemen met het Social Wijkteam. Of met Veilig Thuis als u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld. Veilig Thuis kan ervoor zorgen dat hulp op gang komt. U kunt uw vermoedens ook bij ons melden via het contactformulier.

Meer over dit onderwerp

Er ligt veel afval of grofvuil in de buurt van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

Het ligt eraan waar dit afval ligt. Wanneer u aan kunt geven waar het ligt, kijken wij of het op onze grond ligt of op grond van de gemeente. De gemeente kan namelijk op hun grond optreden. Zij zoeken dan uit van wie het afval is en maken proces verbaal op. Via de site van de gemeente website Slim melden Gemeente Velsen kunt u heel makkelijk een melding doorgeven.

Meer over dit onderwerp

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij de politie en aangifte doen. Het gaat dan om vernieling van ons bezit. Wij kunnen ervoor zorgen dat het weer schoongemaakt wordt.

Meer over dit onderwerp