Organogram

Ons Kompas

Bij Woningbedrijf Velsen werken circa 82 medewerkers. Samen werken we dagelijks aan de opgave en ambitie die we ons ten doel hebben gesteld. We werken volgens ons Kompas dat bestaat uit vier thema’s: betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en passend wonen.

Onze missie is voor goede woningen zorgen en bijdragen aan een prettige leefomgeving voor haar 12.000 huurders omdat fijn, betaalbaar en gezond wonen de basis is voor een goed bestaan. Wij zijn van mening dat die basis essentieel is voor mensen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontwikkelen. Wonen biedt mensen de basis voor een goed bestaan. Wij zorgen ervoor dat onze doelgroep (huishoudens met een inkomen tot €45.014.) een goede basis krijgt. De komende jaren verbeteren wij ons woningbezit door middel van onderhoud, renovatie en verduurzaming.