Bestuur

Goed bestuur vereist dat informatie over ons bestuur en beleid toegankelijk is. Wij volgen daarin deĀ Governancecode woningcorporaties 2020. De belangrijkste documenten vindt u in de kolommen hiernaast.