Extern toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) focust zich op de governance van uw organisatie bij het onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader. De Aw maakt gebruik van de inzichten van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In afstemming met WSW beoordeelt de Aw de financiële continuïteit van Woningbedrijf Velsen.

De Aw houdt integraal toezicht. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden onderzocht. De resultaten van de onderzoeken komen samen in een zogeheten toezichtbrief.