Intern toezicht

Iedereen mag zien hoe wij werken en wie ons controleert. Wij zijn open over ons beleid en onze activiteiten. Wij nemen goed bestuur heel serieus. Dat staat in onze statuten, het reglement voor de Raad van Commissarissen en het bestuursreglement.

Woningbedrijf Velsen onderschrijft de Governancecode van Aedes. Deze code geeft richting aan hoe het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Ook het honoreringsbeleid valt hieronder.