Visitatie

Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties worden één keer per vier jaar gemeten door een onafhankelijke visitatiecommissie. Het resultaat kunt u lezen in het Visitatierapport 2018-2021. De visitatiecommissie is positief over de inzet van de medewerkers, de voortgang en de toekomst. Andere punten verdienen de aandacht en die sluiten volledig aan op de koers die Woningbedrijf Velsen heeft ingezet. Bekijk ook de bestuurlijke reactie op het rapport.