Bijeenkomst integrale drugsaanpak: Samenwerken aan veiligheid in de wijk

In het convenant ‘Aanpak drugslocaties Noord-Holland 2020-2025’ werken tientallen partners samen waaronder 34 gemeenten, woningcorporaties en intergemeentelijke sociale diensten (SID) aan het integraal aanpakken en bestrijden van drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende problematiek.

Want wat doe je als er meerdere meldingen zijn van drugsoverlast op 1 adres, er feitelijke bewijzen zijn verzameld en er ook meerdere waarschuwingen zijn gegeven. Zet je de huurder eruit? Vanuit de afspraken uit het convenant dienen we een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst op te starten, naar de rechter te gaan om ontbinden van het huurcontract aan te vragen en te mogen ontruimen. Een huurder kan zowel dader als slachtoffer zijn als diegene onder druk is gezet door criminelen. Dus maatwerk is essentieel.

M.b.v. een systeemopstelling werden rollen gespeeld van gebruiker, dealer, burgemeester, de wijkagent etc. Het werd nog eens duidelijk hoe belangrijk het is drugsoverlast te (durven) melden om in een vroeg stadium een goede aanpak te bedenken. De bijeenkomst was goed om meer inzicht te krijgen in elkaars werksituatie. Met de uitkomsten gaan de partners verder aan de slag.

Workshops:
1. Signalering van (criminele) uitbuiting door HVO-Querido.
2. Belangenafwegingen bij een huisuitzetting door Woningbedrijf Velsen.
3. Het inzetten van sport (in dit geval boksen) als middel door Stichting Sport Support Kennemerland .
4. De integrale aanpak bekeken vanuit het inwonersperspectief door de gemeente/Samenspel Velsen