Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB: wat betekent het voor woningcorporaties?

De gevolgen van het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 zijn nog niet helemaal te overzien, zoals de betaalbaarheid voor huurders. Maatregelen zoals het verlagen van belastingen en een lager eigen risico kunnen positief uitpakken. Tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld vastgehouden aan het terugdraaien van de verhoging van het minimumloon.

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Zij hebben het akkoord samengevat voor woningcorporaties en hebben veel plannen positief ontvangen maar hebben ook zorgen. Die zorgen delen wij.

Positief en zorgen

Over het algemeen zijn de plannen positief ontvangen. Op een aantal onderdelen maken wij ons ook wat  zorgen; bijvoorbeeld het betalen van 1 miljard euro aan winstbelasting als sociale verhuurder (dit geld kun je dan niet besteden aan de huurders/woningen), minder subsidies voor duurzame energie (dit maakt de overgang naar een duurzamere samenleving niet makkelijker), het in één keer afschaffen van de salderingsregeling (teveel opgewekte zonnestroom wegstrepen tegen elektriciteit die je op een later moment afneemt van het stroomnet) vanaf 2027 en het verbod op het geven van voorrang aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen. Aedes vraagt zich af of de vraag naar sociale huurwoningen hiermee af zal nemen.  Aedes gaat hier graag het gesprek over aan met de nieuwe coalitie.

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitie is belangrijk voor woningcorporaties en dus ook voor WBV. In de plaatjes hiernaar ziet u waar de regeringspartijen het over eens zijn geworden, vertaald naar de thema’s en bijpassende kleuren van WBV: passend wonen (paars), betaalbaarheid (blauw), duurzaamheid (groen) financiën/organisatie (rood) en leefbaarheid (oranje).