Missie, visie en kernwaarden

Missie

Woningbedrijf Velsen zorgt voor een goede woning en draagt bij aan een prettige leefomgeving voor haar huurders omdat fijn, betaalbaar en gezond wonen de basis is voor een goed bestaan. Wij zijn van mening dat die basis essentieel is voor mensen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en zich te ontwikkelen. Woningbedrijf Velsen speelt hierin als verhuurder voor zo’n 12.000 bewoners een belangrijke rol.

Visie

Zowel voor onze bewoners als voor onze organisatie streven we vitaliteit en inclusiviteit na. Onze bewoners wonen in een duurzame en gezonde woning die ze kunnen betalen. En in een omgeving waar ze zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze bewoners wonen hun hele leven passend bij hun situatie.​​​​​​​

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn dienstbaar, verbindend en inclusief. Wij werken in het belang van anderen. We onderzoeken de vraag achter de vraag zodat een passende oplossing gevonden wordt. Wij bouwen effectieve relaties op met bewoners, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, gemeente en collega-corporaties. We zijn actief in samenwerkingsverbanden en netwerken en zijn zichtbaar in de gemeenschap. Alleen dan kunnen we onze rol als maatschappelijke organisatie met betekenis invullen. De blik naar buiten!

Bekijk hieronder onze bedrijfsvideo; waar gaan we voor en waar staan we voor.