Wet Goed Verhuurderschap: wat betekent dat?

Per 1 juli 2024 geldt de Wet Goed Verhuurderschap. Deze wet bepaalt:

 • dat Woningbedrijf Velsen huurders over bepaalde zaken goed moeten informeren.
 • dat Woningbedrijf Velsen zich aan bepaalde gedragsregels moet houden.
 • dat de gemeente extra taken krijgt.

Wat betekent deze nieuwe wet voor u?

Er is een nieuwe wet ingegaan die huurders beter beschermt: de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan regels voor huurders en verhuurders. Woningbedrijf Velsen is verplicht om u te informeren over uw rechten en plichten als huurder. Daarom ontvangt u deze informatie.

U leest alles over deze nieuwe wet op deze pagina.  U hoeft niets te doen

Alles over de Wet Goed Verhuurderschap

Informatie over uw rechten en plichten als huurder

U moet zelf in uw gehuurde huis wonen en deze alleen als woning gebruiken

Een woning is om in te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten. U mag uw woning ook niet gebruiken voor een bedrijf. In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Dit betekent dat niet iemand anders in de woning mag wonen. Behalve als het gaat om uw partner of uw nog thuiswonende kinderen.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan onderzoeken wij dat. Dat onderzoek kan ertoe leiden dat wij u vragen om de huurovereenkomst op te zeggen. Doet u dat niet, dan vragen we de rechter om de huurovereenkomst te beëindigen en/of uw woning te laten ontruimen.

Wij betreden uw woning niet zonder uw toestemming, tenzij er een bijzondere situatie is

Zonder uw toestemming mogen wij niet uw woning betreden. Dit mag wel als er sprake is van een noodsituatie waarbij wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld bij een brand, gaslek of gesprongen waterleiding wanneer u niet thuis bent.

In de volgende gevallen moet u ons in uw woning binnenlaten:

 • wij dringende werkzaamheden in uw woning moeten uitvoeren;
 • wij uw woning gaan renoveren en wij daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;
 • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren;
 • een bezichtiging gepland is voor verkoop of verhuur van uw woning.

Verschillende soorten huurovereenkomsten en huurverhoging

Woningbedrijf Velsen gebruikt verschillende huurovereenkomsten: huurcontracten voor (on)bepaalde tijd en huurcontracten voor doelgroepen. Het soort huurovereenkomst bepaalt voor welke periode u de woning kunt huren. Meer informatie over verschillende huurovereenkomsten

Mogelijkheden voor huurverhoging

De mogelijkheden voor huurverhoging worden bepaald door de wet en/of door de daarvoor verantwoordelijke minister. Die minister stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd. De maximale huurprijs kunt u zelf controleren via www.huurcommissie.nl/huurcommissie-helpt/huurprijscheck. Het puntenaantal van uw woning op basis van het woningwaarderingsstelsel kunt u bij ons opvragen.

Onderhoud en reparatie

We repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. We hoeven dat niet te doen in deze situaties:

 • als het gebrek door uw schuld is ontstaan;
 • het onmogelijk is om het gebrek te verhelpen;
 • als het niet redelijk is om herstel of vervanging te vragen;
 • als het gaat om kleine en eenvoudige reparaties.

Het dagelijks onderhoud van de woning is uw verantwoordelijkheid als huurder. Bijvoorbeeld een lekkende kraan repareren of een keukenkastje vastzetten. Dit is uw verantwoordelijkheid. Als u een onderhoudscontract heeft bij Woningbedrijf Velsen, dan regelen wij de meeste delen van dit huurdersonderhoud. Meer informatie over welke kosten voor u zijn als huurder. Bekijk ook hoe u een service abonnement kunt afsluiten of zien welk onderhoud voor uzelf is

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons of met ons van mening verschilt. U kunt uw klacht melden via het klachtenformulier op onze website.

Als wij uw klacht niet kunnen verhelpen en er een geschil ontstaat, dan zijn verschillende mogelijkheden:

De geschillencommissie. U kunt uw geschil indienen bij de onafhankelijke geschillencommissie die over geschillen van huurders van Woningbedrijf Velsen oordeelt.

Gemeente velsen. U kunt een e-mail sturen naar goedverhuurderschap@velsen.nl of bellen naar het klantcontactcentrum van de gemeente 0255 567 200. Geef hierbij aan dat het gaat om een klacht over de verhuurder. Het doen van een melding is gratis. 

Huurcommissie of kantonrechter. Hier kunt u naartoe als u het niet eens bent met de hoogte van de huurprijs, de huurverhoging, servicekosten, over het onderhoud van uw woning of als u een klacht heeft over de dienstverlening van Woningbedrijf Velsen. In sommige gevallen moet u als huurder naar de kantonrechter.